Axial-Flow 230 Series

3 MODELE MIEDZY 449 do 571KM
Nowe kombajny Axial Flow 7230, 8230, 9230, są zbudowane dla największych gospodarstw, dla wymagających właścicieli i użytkowników oczekujących wysokich plonów oraz minimalnych kosztów operacyjnych. Sercem każdego Axial flow jest technologia pojedynczego rotora która niesie za sobą szereg korzyści takich jak: wysoka dokładność młócenia, minimalizowanie strat – przy delikatnym przeładunku zboża.

SKONSTRUOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE
Modele kombajnów Axial-Flow® z ostały s konstruowane d la d użych gospodarstw i największych usługodawców oraz dla najbardziej wymagających użytkowników i operatorów, aby zapewnić najwyższe plony przy jak najniższych kosztach eksploatacji. Ich podstawę stanowi sprawdzona technologia pojedynczego rotora Axial-Flow® oraz korzyści z niej płynące: dokładny omłot prowadzący do zmniejszenia strat ziarna, ale z zachowaniem delikatnego procesu wymłacania.

Broszura

12c2004pol-T